Aktuelt

 Det er også viktig å være uthvilt når man kjører. En trett sjåfør er farlig i trafikken. Føler du deg trøtt bør du stoppe og ta en pause, sier UP-sjef Runar Karlsen.

Erfaringsmessig er det langt flere alvorlige ulykker, fartsovertredelser og ruskjøringer i sommerhalvåret. En av årsakene er 
at det er flere bilister og motorsykler på veiene, og at vi forflytter oss mer i løpet av sommermånedene.   Antall drepte i trafikken per dags dato er 57, noe høyere enn på samme tid i fjor.

Utrykningspolitiets (UP) mange kontroller i løpet av sommeren har som målsetning å forebygge lidelser og tap trafikken ved å stoppe trafikanter som utgjør en risiko ved deres kjøreatferd.

Bilistene kan på en enkel måte medvirke til å redusere antallet drepte og hardt skadde.  Ulykkesstatistikkene har et klart budskap: Fart, ofte i kombinasjon med rus, farlig atferd og manglende bruk av bilbelte er hovedårsakene til dødsulykker.