Aktuelt

Utrykkingspolitiet oppmodar alle i politiet til å gå til TISPOL sin webside   for å gje si støtte til prosjektet Edward, seier UP-sjef Runar Karlsen. UP støttar prosjektet og vil være med på å gjere 21.september i år til ein dag der det ikkje er dødsulykker på vegane i Europa. Sjølv om talet på drepne i trafikken synar nedgang i dei aller fleste land, er det framleis altfor mange som døyr i trafikken.  TISPOL oppmodar om støtte frå alle som ferdes i trafikken. Gjør alle ein ekstra innsats denne dagen, vil mange liv væra spart.