Aktuelt

UPs sommerkontroller i juni og juli stanset hele 33 prosent flere førere mistenkt for ruspåvirket kjøring, sammenlignet med samme periode i 2015.

Det er høye tall, men det er grunn til å tro at dette først og fremst skyldes mer effektiv politiinnsats, enn en reell økning i risikoatferd. Men det kan også skyldes flere trafikklovbrudd enn tidligere, og da er dette bekymringsfullt sier UP-sjef Runar Karlsen. Det er for tidlig å se resultatet av vår kontrollstatistikk i sammenheng med økningen av alvorlige sommerulykker, men situasjonen gir grunn til å fortsette den viktige politiinnsatsen med full styrke utover høsten, sier UP-sjefen. For på et generelt grunnlag er det god dekning for å si at dersom antall trafikklovbrudd øker, så vil også antallet alvorlige ulykker øke.
Det gir også grunn til bekymring at andelen førerkortbeslag i forbindelse med ruspåvirket kjøring er synkende over tid, og for denne sommeren beslagla UP førerkort i kun halvparten av sakene. Det skyldes først og fremst at flere kjører uten førerkort i ruspåvirket tilstand.
Fra kontrollstatistikken denne sommeren vil vi også trekke frem at flere er stanset uten bruk av bilbelte enn sist sommer ( økning på 8 prosent) og at flere er ilagt forenklet forelegg for å ha benyttet mobiltelefonen ulovlig (økning på 10-14 prosent).