Aktuelt

Stortingsmelding nr. 40 om trafikksikkerhet ble presentert på fredag. Det er 30 år siden en lignende stortingsmelding ble lagt frem. Stortingsmelding nr. 40 om trafikksikkerhet ble presentert på fredag. Det er 30 år siden en lignende stortingsmelding ble lagt frem.

Mange etater og organisasjoner har arbeidet med denne stortingsmeldingen. Også UP har vært sentral i dette arbeidet. UP-sjef Runar Karlsen påpekte i sitt innlegg på pressemøtet at UP synes planen peker på fornuftige og gode tiltak. -Vi samarbeider godt i 1.linjen, men kan trolig bli bedre på nivåene over, sa UP-sjefen.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er meget godt i et internasjonalt perspektiv. Langtidstrenden er positiv, og aldri i moderne tid har det omkommet færre i vegtrafikken enn i 2015. – Så dette er ikke en plan i en krisetid, men heller et ønske om at alle gode krefter må samarbeide ennå mer for å optimalisere ressursene, sa statsråden.

Stortingsmeldingen slår fast at trafikksikkerhetsarbeidet favner langt utover vegmyndighetenes ansvarsområde, og et velfungerende tverrsektorielt samarbeid blir stadig viktigere ettersom antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres. Ytterligere utvidelse i bredden av trafikksikkerhetsarbeidet er en absolutt forutsetning for å nå ambisiøse mål, skrives det i sammendraget til denne stortingsmeldingen.