Aktuelt

Det overordnede målet for kontrolluken er å forebygge og avdekke ruspåvirket kjøring, for å redusere antallet drepte og hardt skadde på norske veier, forårsaket av sjåfører som er ruspåvirket. Våre tall viser at politiet ikke anmelder flere rusførere i desember (julebordstiden), enn vi gjør i sommermånedene. I 2015 anmeldte politiet 10 prosent flere rusførere i sommermånedene (841/gjennomsnitt) enn i desember (759).  En situasjon vi har erfart over flere år, sier UP-sjef Runar Karlsen. UP-sjefen oppfordrer bilistene i tillegg til å kjøre rusfri, om å overholde fartsgrensene, bruke bilbelte og kjøre etter forholdene. Hvis du er usikker på om du skal kjøre etter å ha drukket dagen før, er det sikkert at du lar bilen stå inntil du er sikker på at du kan kjøre, avslutter UP-sjefen.