Aktuelt

-  Vi er tilfreds med at kontakten med russiske grensemyndigheter har bidratt til at grensepassering over Storskog ved retur fra Norge til Russland kan skje på en effektiv og sikker måte, sier politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta.

Prosjektleder for Politiets utlendingsenhet i Finnmark, Tor Espen Haga, bekrefter at transport av personer som returneres til Russland nå vil skje med buss.

-  Retur med buss er utvilsomt tryggere og mer praktisk enn med sykkel, spesielt nå om vinteren, sier Haga. De som returneres blir transportert over grensen til by eller tettsted som er utenfor det russiske grenseområdet.

Nå som retur kommer til å skje med buss, vil det ikke være behov for oppbevaring og innhenting av sykler til å gjennomføre returer.