Aktuelt

Høsten 2015 slet kontoret med økende restanser, til stor frustrasjon internt og for alle søkere og arbeidsgivere som ble rammet. I en periode var saksbehandlingstiden oppe i 6 til 8 uker.

Tekniske problemer løst
Rundt årsskiftet ble det funnet tekniske løsninger som har gitt langt større stabilitet i saksbehandlingssystemet. Sammen med andre tiltak har dette gitt veldig gode resultater.

Nå jobbes det med ytterligere utvikling og forbedringer, med fokus på kvalitet og saksbehandlingstid. Det er arbeidsbesparende at stadig flere søknader sendes elektronisk, og fra høsten 2016 skal alle søknader komme den veien. Stadig flere oppretter digital postkasse, slik at ferdig politiattest kan sendes elektronisk til søkeren.

Trenger hjelp fra politidistriktene
I en del saker må politiattestkontoret innhente opplysninger og vurderinger fra politidistriktene, for å varsle arbeidsgivere og vurdere om verserende saker skal med på politiattest. Dette er tidkrevende, og responsen blant politidistriktene er varierende. Det jobbes nå med en oppdatert instruks og veileder fra POD, for å bidra til at politidistriktene kan gi raskere respons med god kvalitet.

Bygd opp gradvis fra 2012
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattest startet opp 1. august 2012 i Vardø, og er fra 1. januar 2016 lagt i linja fra POD til politimesteren i Finnmark. Enheten ble fram til 31.12.2016 styrt som prosjekt i. Kontoret har i dag 24 fast ansatte, inkludert avdelingsleder og jurist.

Ved oppstarten var utstedelse av politiattester et veldig manuelt arbeid. I de første årene er det utarbeidet en omfattende oversikt over hjemlene som gir grunnlag for utstedelse av politiattest (for tiden 120 hjemler, som ligger på politi.no).

I nært samarbeid med PIT er det utviklet et nytt saksbehandlingsverktøy.

Fra våren 2014 ble det innført elektroniske søknader (www.politi.no med innlogging ved hjelp av Min ID, Buypass, Commfides – Bank ID på mobil). Høsten 2015 ble elektronisk utsendelse via digital postkasse innført.

Forberedt på økning
Hver uke utstedes ca 6-7000 politiattester ved kontoret i Vardø.

- Vi er forberedt til å håndtere variasjoner i antall søknader i tida som kommer, forteller Sætrum. – Det blir spennende å se når det store volumet kommer til sommeren, i forbindelse med studiestart og jobbstart for svært mange samtidig.

Sætrum forventer at antall søknader kan øke, basert på nye hjemler. Krav om politiattest for dem som skal arbeide med eldre og demente er nå underveis, og forventes å medføre ca 45 000 søknader om politiattest årlig.