Aktuelt

- Vi har gjort en ekstra innsats for å ta unna sakene, og det har gitt resultater, sier leder for politiattestenheten Leif Sætrum. - Vi krysser fingrene for stabil drift av straffesakssystemet, sånn at vi kan holde produksjonen oppe. 

Stanset produksjonen i en periode
Som følge av de alvorlige dataproblemene i politiet de siste ukene, ble utstedelse av politiattest stanset i en periode. 

- Vi må sikre at alle attester utstedes på et korrekt grunnlag, forklarer Sætrum. - Produksjonen av politiattest er helt avhengig av at politidistriktene kan registrere nødvendige opplysninger i politiets straffesakssystem. 

Produksjonen i gang igjen
Fra tirsdag 8.11. var produksjonen i full gang igjen. I mellomtiden hadde det bygget seg opp en restanse på ca 15 000 søknader. I tillegg til søkerne selv berører situasjonen et stort antall arbeidsgivere, lag og foreninger.

- Etter oppstarten utsteder vi politiattester som normalt, forteller Sætrum. - Om politiets straffesakssystem fortsetter å være stabilt, har vi godt håp om å redusere restansene og korte ned saksbehandlingstiden med noe ekstra innsats. 

Hjelper lite å ringe
- Dessverre hjelper det lite å ringe oss for å etterlyse politiattesten, sier lederen for politiattestkontoret. - Vi får en del telefoner fra fortvilte søkere som er avhengige av politiattest for å komme i gang med det de skal. 

- Vi har begrenset telefonkapasitet, nettopp for å kunne produsere flest mulig attester. Samtidig vil jeg minne om at alle som oppretter digital postkasse og sender søknaden elektronisk kan se status på behandlingen av sin søknad, understreker Sætrum. 

Søke i god tid
- Generelt anbefaler vi folk å søke politiattest i god tid, sånn at de kan tåle å vente litt før den kommer, sier Sætrum. - Samtidig har vi stor forståelse for at lengre saksbehandlingstid kan skape vanskelige situasjoner, og beklager de ulempene dette medfører. 

- De siste månedene har det stort sett ganske få dager ventetid på politiattest, og det er slik vi ønsker å ha det, avslutter Leif Sætrum.

 

Relaterte sider