Aktuelt

Finnmark er nå samlet under en felles operativ ledelse.

- Operasjonssentralen er hjertet i vår operative tjeneste, og dette er et viktig steg på veien mot et felles politi for hele Finnmark, sier politimester i Finnmark Ellen Katrine Hætta.

Sammenslåingen av de to operasjonssentralene 22. februar har vært forberedt i lang tid og gjennomføringen gikk helt etter planen.

Viktige milepæler i nærpolitireformen
Finnmark er det andre politidistriktet som etablerer ny organisering og én operasjonssentral, etter at Agder gjorde det samme i januar. I månedene framover vil de andre politidistriktene i Norge følge etter.

- Som andre distrikt i løypa er Finnmark med på å vise vei i det nye politiet. Med ansvar for sivil myndighetsutøvelse ved Schengens yttergrense mot Russland utfører vårt nordligste og østligste politidistrikt nasjonale oppgaver på vegne av oss alle. Det stiller krav til operasjonssentralens og politidistriktets kapasitet og kompetanse, sier Håkon Skulstad, prosjektleder for Prosjekt nye politidistrikt i Politidirektoratet.

Honnør til Hammerfest
Fra 1. februar etablerte Finnmark politidistrikt ny organisering, med flere felles enheter med fagansvar innenfor etterretning, forebygging, etterforskning, utlending, forvaltning og sivile gjøremål. Den nye organiseringen skal bidra til styrket kompetanse og høyere kvalitet på de ulike fagområdene. Overgangen til én operasjonssentral er en viktig del av overgangen til ny organisering.

- Dette er en stor dag. Samtidig er det historisk og vemodig fordi vi også takker av for lang og stø tjeneste på operasjonssentralen i Hammerfest og Vest-Finnmark. De har med seg lang erfaring og mye kunnskap som vi tar med oss videre i en felles operasjonssentral for hele Finnmark, sier politimesteren

Relaterte sider