Vestfold politidistrikt

Mandag 12. desember ble forslaget behandlet i politimesterens styringsgruppe i Sør-Øst politidistrikt, som blant annet består av representanter fra kommunene, fagforeningene, ledelse og hovedverneombud. Den endelige tilrådningen er noe justert etter denne behandlingen.

Endringen ligger i at Øvre Eiker og Nedre Eiker lensmannskontorer består og blir lagt under Drammen politistasjonsdistrikt.

- Vi må ta inn over oss de signalene som kommer i tilknytning til kommunereformen, og at  Nedre Eiker kommune om noen få år vil være innlemmet i Drammen. Da kan ikke Øvre Eiker stå alene som tjenesteenhet i distriktet, og dette kontoret blir dermed med inn i det som skal hete Drammen politistasjonsdistrikt, sier politimester Christine Fossen.

Opprinnelig foreslo politimesteren ett felles lensmannskontor for Eiker-bygdene.

I tillegg blir lensmannskontorene for Kviteseid og Seljord slått sammen til Kviteseid og Seljord lensmannskontor, og de skal lokaliseres på begge steder.

- Ut fra høringsinnspill og egne vurderinger med hensyn til geografisk beliggenhet, lengde på husleiekontrakt og lokalenes egnethet har vi funnet det fornuftig å opprettholde begge lokasjoner, men lensemannkontoret skal ha en felles ledelse, sier Fossen.

Tilrådningen fra politimester oversendes nå Politidirektoratet som har beslutningsmyndighet, og beslutter ny lokal struktur i midten av januar 2017. Kommunene er gitt klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet, og klageperioden er på 8 uker etter dette. Endelig beslutning er forventet i løpet av våren 2017.

- Jeg mener tilrådningen ivaretar en god framtidig organisering av distriktet. Det er mange hensyn å ta ? både nærhet til innbyggerne, beredskap og ikke minst kapasitet til å jobbe smart og bedre i tiden som kommer.

Effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer til stede i nærmiljøene. Politiets lokale struktur skal være i samsvar med krav som skal sikre høy kvalitet på polititjenesten, og fastsettes etter involvering av berørte kommuner.

- Det har vært en grundig prosess både internt i politiet og ikke minst opp mot kommunene i dette arbeidet. Vi har fått inn mange innspill både fra egne ansatte og fra kommunene. Vi har mottatt i overkant av 40 høringssvar fra kommuner og andre samarbeidspartnere. Disse er alle gjennomgått og tatt med i vurderingene.

 

Ny struktur

Administrasjonssted i tjenesteenheten står i parentes.


Geografisk driftsenhet :
Vestfold, Telemark, Buskerud.

 

Geografisk driftsenhet Vestfold, administrasjonssted Tønsberg politistasjon

 

Tjenesteenhet Nordre Vestfold politistasjonsdistrikt med tjenestestedene :

Horten politistasjon (Horten) og Holmestrand politistasjon.

Nordre Vestfold politistasjonsdistrikt dekker kommunene Sande, Holmestrand, Horten og Hof.

 

Tjenesteenhet Tønsberg politistasjonsdistrikt med tjenestested :

Tønsberg politistasjon (Tønsberg).

Tønsberg politistasjonsdistrikt dekker kommunene Tønsberg, Re, Nøtterøy og Tjøme (Ferder).

 

Tjenesteenhet Sandefjord politistasjonsdistrikt med tjenestested :

Sandefjord politistasjon (Sandefjord).

Sandefjord politistasjonsdistrikt dekker kommunene Stokke, Sandefjord og Andebu.

 

Tjenesteenhet Larvik politistasjonsdistrikt, med tjenestested :

Larvik politistasjon (Larvik).

Larvik politistasjonsdistrikt dekker kommunene Larvik og Lardal.

 

Geografisk driftsenhet Telemark, administrasjonssted Grenland politistasjon:

 

Tjenesteenhet Grenland politistasjonsdistrikt med tjenestestedene :

Grenland politistasjon (Skien) og Bamble lensmannskontor.

Grenland politistasjonsdistrikt dekker kommunene Skien, Bamble, Siljan og Porsgrunn.

 

Tjenesteenhet Vestmar politistasjonsdistrikt med tjenestested:

Kragerø politistasjon (Kragerø). 

Vestmar politistasjonsdistrikt dekker kommunene Kragerø og Drangedal.

 

Tjenesteenhet Midt- og Vest Telemark lensmannsdistrikt med tjenestestedene:  

Midt-Telemark lensmannskontor (Sauherad), Kviteseid lensmannskontor, Vinje lensmannskontor og Nissedal lensmannskontor.

Midt- og Vest Telemark lensmannsdistrikt dekker kommunene Nome, Bø, Kviteseid Seljord, Vinje, Tokke, Fyresdal og Nissedal.

 

Tjenesteenhet Øst-Telemark politistasjonsdistrikt med tjenestestedene:

Notodden politistasjon (Notodden) og Rjukan politistasjon.

Øst Telemark politistasjonsdistrikt dekker kommunene Notodden, Hjartdal og Tinn.

 

Geografisk driftsenhet Buskerud, administrasjonssted Drammen politistasjon:

 

Tjenesteenhet Drammen politistasjonsdistrikt med tjenestestedene:

Drammen politistasjon (Drammen), Lier lensmannskontor, Røyken og Hurum lensmannskontor, Nedre Eiker lensmannskontor og Øvre Eiker lensmannskontor.

Drammen politistasjonsdistrikt dekker kommunene Drammen, Svelvik, Lier, Røyken og

Hurum, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

 

Tjenesteenhet Kongsberg politistasjonsdistrikt med tjenestestedene:

Kongsberg politistasjon (Kongsberg) og Nore og Uvdal lensmannskontor.

Kongsberg politistasjonsdistrikt dekker kommunene Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

 

Tjenesteenhet Hønefoss politistasjonsdistrikt med tjenestestedene :

Hønefoss politistasjon (Hønefoss) og Modum lensmannskontor.

Hønefoss politistasjonsdistrikt dekker kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal og Krødsherad.

 

Tjenesteenhet Hallingdal lensmannsdistrikt med tjenestestedene:

Midtre Hallingdal lensmannskontor (Gol), Nes og Flå lensmannskontor på Nes og Hol lensmannskontor på Geilo.

Hallingdal lensmannsdistrikt dekker kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå