Aktuelt

Det er viktig å presisere at siktelsen for omsorgssvikt relateres til de vurderinger mor har gjort med hensyn til datterens helsetilstand. Når en person siktes i saken får vedkommende rettigheter som man ikke har som mistenkt. Når politiet har skjellig grunn til mistanke ligger det således en rettssikkerhetsgaranti i siktelsen. En siktelse er imidlertid ingen endelig konklusjon om at omsorgssvikt har funnet sted. Det er dette vi nå bruker alle våre ressurser på å etterforske.

Det er fremkommet opplysninger om at mor har slåss for sin datter over tid og politiet vil foreta en bred etterforsking for å sikre at alle sider ved saken blir belyst. I dette ligger også etterforsking av hva de ulike offentlige etater har visst, undersøkt og foretatt seg.

Det er forståelig at en slik hendelse skaper sterke reaksjoner, men politiet ber om at publikum har tillit til at politiet vil finne ut hva som har skjedd i saken. Det manes til forsiktighet overfor yngre medborgere slik at ikke nye ofre skapes.