Kripos

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Kripos advarer: Svært farlig stoff i omløp

Kripos har siktet to menn, født i 1990 og 1994, for omsetning av narkotika, blant annet på det mørke nettet. Etterforskningen har avdekket at det er solgt et vidt spekter av stoffer fra flere ulike markedsplasser. Stoffet som er beslaglagt kan gi mange doser og er svært farlig. 

Kripos tar i bruk ny tipsløsning

Fra og med 13. mars kan publikum, næringsliv og offentlige etater benytte en ny tipstjeneste for å melde fra om hendelser til Kripos.

Tiltale: Narkotikasalg på det mørke nettet

Tre menn, født i 1984 og 1985, er tiltalt for å ha solgt narkotika på det mørke nettet. Mennene ble pågrepet av Kripos i juni 2015, i Oslo og Skien. De ble da regnet som sentrale, i norsk sammenheng, når det gjelder salg av narkotika på det mørke nettet.

Kripos leder an i Europol-aksjon mot fildelingsnettverk

Fildeling i peer-to-peer-nettverk (P2P) gjør det enkelt å finne og dele overgrepsmateriale av barn på internett. Politimyndigheter i hele Europa og deres samarbeidspartnere har nå, med bistand fra Europol og EMPACT, begynt å bruke nettopp disse nettverkene til å bekjempe ulovlig distribusjon av slikt materiale.