Kripos

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Vær en kjernekar

I 2016 kom 14 russ til politiet fordi de var blitt voldtatt. Det ønsker vi å unngå i år. Budskapet er enkelt: Ta vare på vennene dine. Spesielt dem som er litt for fulle. Vær en kjernekar.

Kripos advarer: Svært farlig stoff i omløp

Kripos har siktet to menn, født i 1990 og 1994, for omsetning av narkotika, blant annet på det mørke nettet. Etterforskningen har avdekket at det er solgt et vidt spekter av stoffer fra flere ulike markedsplasser. Stoffet som er beslaglagt kan gi mange doser og er svært farlig. 

Kripos tar i bruk ny tipsløsning

Fra og med 13. mars kan publikum, næringsliv og offentlige etater benytte en ny tipstjeneste for å melde fra om hendelser til Kripos.

Tiltale: Narkotikasalg på det mørke nettet

Tre menn, født i 1984 og 1985, er tiltalt for å ha solgt narkotika på det mørke nettet. Mennene ble pågrepet av Kripos i juni 2015, i Oslo og Skien. De ble da regnet som sentrale, i norsk sammenheng, når det gjelder salg av narkotika på det mørke nettet.