Forsiden

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Slik avgjøres ny tjenestestedstruktur

I midten av oktober skal politimesterne sende et foreløpig forslag til ny lokal struktur på høring blant berørte kommuner. I midten av desember får politidirektøren politimesternes tilrådning på sitt bord. Det endelige antallet tjenestesteder skal være over 210.

Politiets nasjonale beredskapssenter legges til Taraldrud i Ski kommune

Regjeringen har besluttet at politiets nasjonale beredskapssenter skal etableres på Taraldrud i Ski kommune. 

Tall på lønnede årsverk 3. kvartal 2016

Politiet hadde 15 737 lønnede årsverk per 3. kvartal 2016. Det er en økning på 314 siden samme tid i fjor, viser tall fra Politidirektoratet.

bilde av politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal

Nå skapes det nye politiet

Hvordan skal det norske politikartet se ut? Arbeidet med å finne gode løsninger pågår for fullt, og den siste tiden har landets politimestere presentert sine forslag til lokal organisering av politidistriktene.