Forsiden

Opprettholder Øst politidistrikts vedtak om å nekte demonstrasjon

Politidirektoratet har avslått en klage fra Den norske motstandsbevegelsen etter Øst politidistrikt nektet dem å demonstrere i Fredrikstad 29. juli. 

Grensekommisær i tre nye år

Kongen i statsråd har utnevnt oberst Roger Jakobsen til grensekommisær for den norsk-russiske grense i tre år. Jakobsen innehar samme stilling i dag, og dette er hans andre åremål.

Politikontakter i alle landets kommuner

Alle landets kommuner får i disse dager utnevnt en egen politikontakt. Politikontaktene skal bidra til tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Foto: Siv Dolmen

- Et av de viktigste verktøyene vi har fått siden terroranslaget 22. juli

Innsatsleder Arild Skarbø i Øst politidistrikt ser appen Mitt oppdrag som en liten revolusjon for å redusere responstiden og bedre kvaliteten på arbeidet i første fase av hendelser.

Peter Henry von Koss avslutter oppdraget

Redningsskøyta har vært en del av Frontex operasjon Poseidon siden juli 2015 og har denne uka hatt sin siste patrulje mellom Tyrkia og Hellas.