Forsiden

Skal bekjempe vinningskriminalitet i byggenæringen

Tyverier fra byggeplasser er et stort problem. Nå skal politiet teste ut mikromerketeknologi på utvalgte byggeplasser i Oslo. Teknologien har bidratt til å redusere vinningskriminaliteten i andre land. 

Utvalg skal vurdere politiets fremtidige bevæpning

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere praksisen med et ubevæpnet norsk politi og vurdere om den skal endres. 

Nyutdannede får jobb i politiet

Nyutdannede fra Politihøgskolen får jobb i politiet, viser tall fra Politidirektoratet

Høringskonferanse om etablering av fellesenhet for lønn og regnskap

Fredag 13. mai inviterte Politidirektoratet til høringskonferanse for lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i politiet. Over 30 deltakere fra 8 kommuner, KMD, og politi- og lensmannsetaten deltok.

Kommunene skal med når politiet lokalt skal endres

Nærpolitireformen handler om å skape trygge lokalsamfunn. Enten man bor i bygd eller by, skal folk få en bedre polititjeneste. For å lykkes, vil politiet jobbe tett med kommunene.