Forsiden

Gjennomføring av våpenamnesti 2017

Fra 1. mars til 31. mai kan du innlevere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

Offentlig søkerliste til åremål som grensekommissær

Den offentlige søkerlisten til åremålet som grensekommissær er nå klar.

Dette skal politiet prioritere i år

Politiet er tildelt drøye 17 milliarder kroner i budsjett for 2017.

Midlertidig bevæpning avsluttes

Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn Gardermoen vil i løpet av tirsdag 18. april ta bort den midlertidige bevæpningen. Politiet i hele landet vil da ha fremskutt lagring av våpen i sine kjøretøy, som tidligere.

Tiltak i politiet etter endret trusselvurdering fra PST

Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn Gardermoen fortsetter den midlertidige bevæpningen, i lys av hendelsene i Stockholm og Oslo. Samtidig opprettholder politiet en økt tilstedeværelse.