Forsiden

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Drapsoversikt for 2016

Det er registrert 25 drapssaker i Norge i 2016.  Det var 27 ofre og 31 gjerningspersoner. To av drapene i 2016 har to ofre, med én gjerningsperson. Disse sakene er fra Kirkenes i august og fra Kristiansand i desember.

Anbefaling om fremtidig opptak av politistudenter

Målet om en politidekning på 2 politiårsverk pr 1000 innbyggere forventes å bli innfridd i 2019. Tilpasninger i Politihøgskolens virksomhet som følge av dette skal utredes nærmere.

Narkotikabeslag i Norge 2016

Kompleksiteten i sakene øker og trenden med økte beslag av MDMA (ecstasy) fortsatte i 2016. Det har aldri blitt beslaglagt større mengder hasj enn i 2016.

Politiet opprettholder sin tillit blant innbyggerne

Politiets innbyggerundersøkelse for 2016 viser at politiet opprettholder sin tillit i befolkningen. Åtte av ti svarer at de har svært stor eller ganske stor tillit til politiet. De siste tre årene har tilliten til politiet ligget over 80 prosent.