Forsiden

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Pressekonferanse ifm Birgitte Tengs-saken

Før nyttår ba daværende Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Seksjon for alvorlige, uoppklarte saker i Kripos, den såkalte Cold case-enheten, om å gå gjennom den uoppklarte drapssaken der Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995. Kripos har nå levert sin rapport, der de konkluderer med at politidistriktet bør iverksette en ny etterforskning i saken.

Politiet skyter i få tilfeller

Fra 2002 til 2016 er fire personer døde etter å ha blitt skutt av politiet, viser tall fra Politidirektoratet. 

Har reddet tusener, hedret med medaljer

Onsdag fikk over 180 tjenestegjørende i Operasjon Triton og Operasjon Poseidon Politiets medalje for internasjonal tjeneste. Medaljene ble delt ut på Akershus festning i Oslo, til politifolk, forsvarspersonell, Redningsselskapet og det sivile mannskapet fra Siem Pilot.

Politiattest som normalt

Produksjonen ved Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø går nå som normalt, etter stans i forbindelse med BL-problemene. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ligger godt under kravet på 14 dager.