Forsiden

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Innbyggerne bekymrer seg for trafikkfarlige hendelser

I politiets innbyggerundersøkelse for 2016 kommer det frem at 32 prosent av innbyggerne er bekymret for å bli utsatt for trafikkfarlige hendelser. Området er dermed det som flest frykter å bli utsatt for.

Høringssvar fra Kripos: Digitalt grenseforsvar

Kripos har levert høringssvar til Lysne 2-utvalgets rapport og forslag om å innføre et digitalt grenseforsvar. Utvalget anbefaler å innføre Digitalt grenseforsvar (DGF), som innebærer å gi E-tjenesten innsyn i digitale datastrømmer og tilgang til relevant informasjon der. Rapporten lider, etter Kripos' syn, av vesentlige mangler og viktige problemstillinger er ikke drøftet.

Drapsoversikt for 2016

Det er registrert 25 drapssaker i Norge i 2016.  Det var 27 ofre og 31 gjerningspersoner. To av drapene i 2016 har to ofre, med én gjerningsperson. Disse sakene er fra Kirkenes i august og fra Kristiansand i desember.

Anbefaling om fremtidig opptak av politistudenter

Målet om en politidekning på 2 politiårsverk pr 1000 innbyggere forventes å bli innfridd i 2019. Tilpasninger i Politihøgskolens virksomhet som følge av dette skal utredes nærmere.