Forsiden

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap.

En felles operasjonssentral for Finnmark

Onsdag 22. februar 2017 ble den nye operasjonssentralen for Finnmark etablert i Kirkenes. Samtidig ble Vestfinnmark politidistrikts operasjonssentral i Hammerfest avviklet. For første gang ble to tidligere distrikter og operasjonssentraler slått sammen.

Første evaluering av nærpolitireformen

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har evaluert reformåret 2016. De konstaterer at reformen er krevende, at arbeidet er i rute, og at politiet har greid å opprettholde ordinær drift. Samtidig gjør stram økonomi og manglende IKT-støtte at det er vanskelig for medarbeidere i politiet å tro på at reformen vil lykkes.

Håkon Skulstad utnemnd som assisterande politidirektør

Håkon Skulstad (53) er i statsråd i dag utnemnd som assisterande politidirektør i ein åremålsperiode på seks år.

Forlengelse av indre grensekontroll

Regjeringen har forlenget den midlertidige grensekontrollen på indre Schengen-grense med tre måneder fram til 11. mai 2017.