Forsiden

Student til høsten?

Krever studiet ditt politiattest, husk å søke i tide!

Julie Platou Kvammen er leder for KOM

Ser du ofrene for menneskehandel?

Fikk du tilbud om for billig bilvask? Var tiggeren på gatehjørnet under 18 år? Kan den smilende prostituerte egentlig være tvunget til å selge sex? Klarer du å se ofrene for menneskehandel?

Politiet følger situasjonen i Frankrike

Politiet følger situasjonen i Frankrike. På  grunn av det politiet nå vet er det ikke grunnlag for å iverksette tiltak i Norge på grunn av hendelsen i Frankrike.    

Nå utlyses stillingene som visepolitimestere i landets 12 politidistrikter

Politidistriktenes ledergrupper er under etablering, og nye visepolitimestere skal tilsettes.

Tildeling av kontrakt for produksjon av pass og ID-dokumenter

Politidirektoratet har tildelt Gemalto Oy kontrakt for å levere produkter og tjenester for utsendelse og forvaltning av norske pass, ID-kort med e-ID, oppholdskort og andre relevante dokumenttyper.