Forsiden

Ny rapport: Seksuelle overgrep mot barn under 14 år

Seksuelle overgrep mot barn skjer hver dag i Norge. Mange overgrep blir aldri gjort kjent. Overgriperens formaninger, trusler eller voldelige oppførsel kan få barnet til å tie. Det samme kan følelsen av skyld og skam eller frykten for hva som vil skje med overgriperen eller en selv.

Politiets nye lønn- og regnskapsenhet til Kristiansund

Regjeringen har besluttet at politiets nye fellesenhet for lønn og regnskap skal ligge i Kristiansund.

Søkerlister visepolitimesterstillinger

Fristen for å søke visepolitimesterstillinger i de nye politidistriktene gikk ut 20. august, og de offentlige søkerlistene er klare.

En sommer med mer fart og rus på veiene

Foreløpige kontrolltall  fra UP viser at noen flere er ilagt forenklet forelegg og anmeldt for hastighetsovertredelser denne sommeren enn sommeren 2015. 

Nedgang i anmeldte lovbrudd

Tall for 1. tertial 2016 viser nedgang i anmeldte lovbrudd. Det viser en rapport fra Politidirektoratet.