Forsiden

Endring av politiets lokale organisering

Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Da må politiet utnytte sine ressurser bedre og mer effektivt enn i dag.  Politiets lokale organisering skal gjennomgås denne høsten og vinteren. 

Politiet skyter i få tilfeller

Fra 2002 til 2016 er fire personer døde etter å ha blitt skutt av politiet, viser tall fra Politidirektoratet. 

Har reddet tusener, hedret med medaljer

Onsdag fikk over 180 tjenestegjørende i Operasjon Triton og Operasjon Poseidon Politiets medalje for internasjonal tjeneste. Medaljene ble delt ut på Akershus festning i Oslo, til politifolk, forsvarspersonell, Redningsselskapet og det sivile mannskapet fra Siem Pilot.

Politiattest som normalt

Produksjonen ved Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester i Vardø går nå som normalt, etter stans i forbindelse med BL-problemene. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden ligger godt under kravet på 14 dager.

Handlingsplan for løft av etterforsking

Riksadvokaten og Politidirektoratet har iverksett ein felles handlingsplan for løft av etterforskingsfeltet. Etterforskingsløftet skal styrke etterforskingsområdet og ein sentral del av Nærpolitireforma.