Oslo politidistrikt

Nytt pass - Politihuset på Grønland og Politihuset i Sandvika

Nytt pass - Politihuset på Grønland og Politihuset i Sandvika

Finn en ledig time som passer deg i god tid før du skal reise.

Langåpen publikumsvakt på Grønland

Oslo politidistrikts langåpne politivakt (åpent alle dager fra kl.08-23) holder til på Grønland politistasjon.

Generell informasjon om sikkerhetstiltak rundt arrangementer, markeringer og merkedager

Oslo politidistrikt mottar nå mange mediehenvendelser om sikkerhet rundt en lang rekke større og mindre arrangementer. Vi ønsker her å formidle informasjon om noen sikkerhetsvurderinger som ligger til grunn for alle slike arrangementer.

Kommunene og politiet skal sammen skape trygge lokalsamfunn

For å styrke dette samarbeidet er det utpekt politikontakter i alle kommuner. Politikontaktene er et supplement til det øvrige kriminalitetsforebyggende arbeidet. 

Kommentar til medienes omtale av sikkerhetstiltak på Miniøya

De siste dagene har flere medier slått stort opp at enkelte polititjenestepersoner bevæpnet med tohåndsvåpen var til stede da statsminister Erna Solberg besøkte festivalen Miniøya. Oslo politidistrikt ser et behov for å presisere og kommentere omtalen av trusselvurderinger og politiets sikkerhetstiltak.